biznesplan
Najważniejszą częścią biznes planu zawsze są prognozy zysków. Nikt nie zakłada firmy z pobudek społecznych – zmniejszenia bezrobocia i zwiększania PKB, każdego przedsiębiorcę interesują zyski. Prognozy powinny być jednak poparte realnymi możliwościami, nie mogą opierać się na mniemaniu osoby piszącej biznesplan.

Realne zapotrzebowanie na produkt

Jednym z najlepszych sposobów na poznanie zapotrzebowania na produkt jest po prostu zapytanie zainteresowanych. Jeśli produkt jest przeznaczony dla firm, najlepiej odwiedzić potencjalnych klientów i w najlepszym wypadku uzyskać zaświadczenie o zapotrzebowaniu. Popyt na produkty komercyjne można sprawdzić dzięki zwykłej sondzie ulicznej lub prezentacji. Jeśli zainteresowanie jest duże, warto to zamieścić w biznes planie.

Plany samorządów, instytucji rządowych i unijnych

Pewne wymogi wprowadzane odgórnie na firmy i osoby prywatne może powodować realny wzrost popytu na konkretne dobra lub usługi, przykładem może być wprowadzenie nakazu umieszczania tabliczki zakazu palenia w klubach nieprzystosowanych dla palaczy. Jeśli biznes jaki chce rozkręcić przedsiębiorca ma generować produkty lub usługi związane z wprowadzanymi przepisami, prawdopodobieństwo sukcesu rośnie znacząco.

Raport z badania rynku zamieszczony w biznesplanie zwiększa szanse na uzyskanie kredytu lub pomocy finansowej na działalność.