spadek

Prawo to opisuje zasady przejścia obowiązków oraz praw majątkowych z właściciela na jego krewnych. Jest to odłam prawa cywilnego, którego przepisy zawarte są w kodeksie cywilnym (czwartej księdze). Większość informacji tam podanych dotyczy dziedziczenia ustawowego. Na czym ono polega?

Lepiej spisać testament…

Dziedziczenie nie musi wiązać się z postępowym sądowym. Wygodniej i łatwiej jest rozwiązywać jest takie sprawy na podstawie testamentu. Najszybciej trwają bowiem sprawy, które bazują na testamencie notarialnym. Jest to dokument, który określa kto i w jaki sposób dziedziczy majątek. Aby tak się stało – starający się musi spełniać warunki. Gdy nie chcemy udać się do notariusza, możemy spisać testament sami we własnym domu – wówczas należy opatrzyć go datą i podpisem, który stanowi dowód zdolności psychicznych i fizycznych.

Prawo spadkowe i majątek dla państwa

Prawo spadkowe określa kto jest spadkobiercą – zazwyczaj są to krewni, ponieważ tak wyznacza prawo. Może to być nawet nienarodzone dziecko, jeżeli tylko jest egzystencja jest stwierdzona medycznie. Problem rodzi się w momencie kiedy nasz bliski umiera, a żaden testament nie został sporządzony – wtedy prawo spadkowe decyduje kto dziedziczy pozostawiany majątek – jest to małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo. Gdy zmarła osoba nie utrzymywała kontaktów rodzinnych i nie może ustalić kto jest spadkobiercą, majątek przejmuje gmina. Jeżeli jego pochodzenia nie jest możliwe do stwierdzenia – majątek przejmuje Skarb Państwa. Należy podkreślić, iż testament określa de facto darowiznę. Ci, którzy w testamencie byli pominięci – mają prawo do zachowku.