Polska

Media niemal codziennie przygotowują dla nas zestawienia na temat preferencji politycznych Polaków. Jak się bowiem okazuje, zmieniają się one niczym w kalejdoskopie i są odzwierciedleniem tego wszystkiego, co dzieje się w naszym kraju – zarówno w rządowych ławach, jak i na ulicach.

Wedle badań przeprowadzonych przez OBOP dnia 29 maja 2016 roku, na największe poparcie może liczyć Prawo i Sprawiedliwość – 36% ankietowanych stwierdziła, że to na tę partię oddałaby swój głos. Platforma Obywatelska została wybrana przez 16% ankietowanych – od poprzedniego badania poparcie dla najpopularniejszej partii opozycyjnej nie uległo zmianie. Odsetek zwolenników Nowoczesnej wynosi zaś 14%, spadł on o 4%. Także partia Kukiz15 zanotowała spadek – pod koniec maja na oddanie jej swego głosu zdecydowałoby się 6% mieszkańców naszego kraju. Nieznacznie wzrosło poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego – wedle sondaży z drugiej połowy maja partii tej udałoby się przekroczyć próg wyborczy z pięcioprocentowym poparciem.

Według tego badania do Sejmu nie weszłyby: SLD, Partia Razem oraz Korwin. Warto wspomnieć, iż kilkanaście procent respondentów zadeklarowało, iż nie wie, na kogo zamierza oddać swój głos.

Dość ciekawie przedstawiają się wyniki sondażu mającego na celu ocenę działań premier Beaty Szydło. Centrum Badania Opinii Społecznej przedstawiło wnioski z badania – okazuje się, iż Polacy doszli do wniosku, że premier jest zrównoważona i nie daje się raczej ponieść emocjom (uważa tak 70% respondentów), lecz jednocześnie niesamodzielna w podejmowaniu decyzji (twierdzi tak 63% badanych). Prawie połowa ankietowanych wyraziła także opinię, iż ma ona niewielki wpływ na działania ministrów własnego rządu, zaś zdaniem 31 % osób odpowiednio kieruje ona ich pracą.

Specjaliści CBOS podkreślają zgodnie, iż Beata Szydło znacznie lepiej oceniana jest przez sympatyków partii rządzącej niż opozycji. Warto jednak przypomnieć, iż Kazimierz Marcinkiewicz oraz Tusk po kilku początkowych miesiącach swych rządów byli postrzegani znacznie lepiej niż obecna premier.