Zdaj prawo jazdy od razu

prawo jazdy

 

Młodzież kończąca osiemnaście lat w Polsce ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Zanim jednak to uczynimy, jesteśmy zobowiązani do ukończenia szkolenia. Kurs jazdy wiąże się z odbyciem trzydziestu godzin teoretycznych oraz praktycznych. Pomyślne zakończenie nauki jazdy umożliwia udanie się do ośrodka egzaminacyjnego w celu zapisu na egzamin.

Do zdania teoria i praktyka

Na chwilę obecną egzamin państwowy składa się z dwóch części. Pierwsza to teoria. Od roku 2013 uległa zmianie. Odbywa się na specjalnie przygotowanych komputerach. Przygotowany program wyświetla nam pytania, na które udzielamy odpowiedzi. Każde z nich jest różnie punktowane. Do zaliczenia tej części konieczne jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów. Brak choćby jednego prowadzi do ponownego przystąpienia do teorii. Pozytywne ukończenie pierwszej części, umożliwia przystąpienie do drugiej, czyli praktycznej. Tutaj liczą się nasze umiejętności jazdy. Zaczynamy od wykonania zadań na placyku manewrowym, a kończymy na drogach. Egzaminator podczas podróży wydaje polecenia, które musimy zrealizować. W przeciwnym razie nie mamy co liczyć na pozytywne ukończenie egzaminu państwowego. Zaliczenie zarówno teorii, jak i praktyki sprawia, że możemy liczyć na uzyskanie prawa jazdy. Na dokument ten przyjdzie nam jednak trochę poczekać. Ze względu na to, że prawo jazdy Praga Północ musi zostać nie tylko wydrukowane, ale i zarejestrowane. Zanim uzyskamy kwalifikacje kierowcy, mija zwykle kilka miesięcy. Czas ten się wydłuża, szczególnie przy kolejnych oblanych egzaminach.